enel-med solidarni z Ukrainą!

2 min
02/03/2022

Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A., pracownicy placówek medycznych i stomatologicznych enel-med, enel-sport a także ośrodka Willa Łucja i kliniki Estell są głęboko poruszeni sytuacją, w której znalazła się obecnie Ukraina. Chcąc nieść pomoc potrzebującym, w tę ważną i pilną akcję na rzecz naszych wschodnich sąsiadów włączyła się: cała Grupa ENEL-MED, oddziały w całej Polsce oraz medycyna wyjazdowa. Dotychczas zostały podjęte następujące działania:

 • We współpracy z lekarzami pochodzącymi z Ukrainy, którzy pracują w enel-med, powstała lista najbardziej potrzebnego sprzętu medycznego, środków opatrunkowych oraz  leków, które Grupa ENEL-MED przekaże nieodpłatnie jako firma medyczna. Darowizna zostanie przekazana na rzecz Organizacji Charytatywnej „SERCE DZIECIOM UKRAINY”, a następnie do szpitali polowych organizowanych na Ukrainie.
 • Pierwszy transport wyjeżdża dziś na Ukrainę. Dalsze transporty wyruszą po otrzymaniu kolejnych zamówień potrzebnego sprzętu.
 • Pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy (dorośli i dzieci) w oddziałach centrum medycznego enel-med. W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej uchodźcy mogą skorzystać z bezpłatnych wizyt u lekarza internisty i pediatry. Zapraszamy do następujących placówek:
  • Warszawa: Oddział Wilanów, Ursus, Galeria Młociny,
  • Kraków: Oddział Wadowicka,
  • Katowice: Oddział Chorzowska.

Wizytę można umówić pod numerem telefonu: 22 434 09 09

Trwają również prace nad uruchomieniem infolinii pomocy psychologicznej.

Oprócz działań firmowych w akcję włączają się również indywidualnie pracownicy oddziałów przygotowując m.in. ciepłe koce, żywność oraz środki higieniczne.

 

O szczegółach i kolejnych działaniach pomocowych będziemy informować na bieżąco.

 


 

«enelmed» солідарний з Україною!

 

Правління медичного центру „ENEL-MED S.A.”, працівники медичних і стоматологічних установ «enel-med» і «enel-sport», а також центру «Willa Łucja» і клініки «Estell» глибоко зворушені поточною ситуацією, в якій опинилася Україна. Щоб допомогти нужденним, вся Група „ENEL-MED”, філії по всій Польщі і виїзні медичні служби приєдналися до цієї важливої і термінової акції допомоги нашим східним сусідам. На даний момент зроблені наступні дії:

 • Спільно з лікарями з України, які працюють в „enel-med”, був створений перелік найнеобхіднішого медичного обладнання, перев’язувальних матеріалів і медикаментів, які Група «ENEL-MED» надасть безкоштовно як медична компанія. Пожертва буде передана благодійній організації „СЕРЦЕ ДІТЕЙ УКРАЇНИ”, а потім організованим в Україні польовим госпіталям.
 • Перша партія відправиться сьогодні в Україну. Подальші відвантаження почнуться після отримання подальших замовлень на необхідне обладнання.
 • Медична допомога біженцям з України (дорослим та дітям) у відділеннях медичного центру «enel-med». В рамках первинної медико-санітарної допомоги біженці можуть скористатися безкоштовними відвідуваннями терапевта і педіатра. Запрошуємо в наступні установи:
  • Варшава: відділення у Вілянуві, Урсусі, торговому центрі «Galeria Młociny»,
  • Краків: відділення – вул. Вадовицька,
  • Катовіце: відділення-вул. Хожовська.

На прийом можна записатися по телефону: 22 434 09 09

Також ведеться робота по запуску інфолінії психологічної допомоги.

Крім корпоративних заходів, до акції в індивідуальному порядку приєднуються працівники відділень, які готують, в тому числі, теплі ковдри, продукти харчування та засоби гігієни.

 

Ми будемо тримати вас в курсі подробиць і подальших заходів по наданню допомоги.