PL EN

Nota prawna

 

Centrum Medyczne ENEL-MED  S.A., ul. Słomińskiego 19 lok. 524 00-195 Warszawa, NIP 5242593360, REGON 140802685, KRS 0000275255 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 23.566.900,00 zł (zwane dalej ENEL-MED) oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.estell.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty ENEL-MED / ESTELL w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. ENEL-MED  dokłada starań, aby treści przedstawione w  serwisie www.estell.pl były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z infolinią lub jednym z oddziałów.

ENEL-MED zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia  poszczególnych podstron bądź całej strony www.estell.pl.

ENEL-MED nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.  ENEL-MED nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat Kliniki Medycyny Estetycznej Estell z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

Serwis www.estell.pl - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością ENEL-MED, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody ENEL-MED.
Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę ENEL-MED oraz Klinikę Medycyny Estetycznej Estell stanowią własność firmy ENEL-MED, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez zgody ENEL-MED.

Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.